Uncategorized

Med kunden i sentrum

For å drive business med noen form for suksess er det viktigste å holde kundebasen fornøyd og lojal. Det er mange måter et kundeforhold kan pleies, men felles for alle er at kunden alltid skal fremstå i sentrum.

Kjært barn med mange navn

Det å opprettholde et godt forhold til kundebasen er det viktigste en bedrift kan gjøre. Om dette ikke er på plass, kan produkter eller tjenester være aldri så fantastiske, men det er ingen som ønsker å benytte seg av disse på grunn av dårlige relasjoner eller omdømme. Om det kalles god PR, markedsføringsstrategier, CRM eller kundepleie, så er det alfa og omega for alle som ønsker et grunnlag for drift uavhengig av bransje.

Selv om vi kanskje ikke går rundt og tenker på det hele tiden, så er vi omgitt av kunder og leverandører, privat så vel som på jobb. Privat er forholdet vi har til venner og familie, per definisjon, basert på mange av de samme forventingene som møter en bedrift i samhandling med kunder. Om det er følelser, oppmerksomhet, omsorg eller tjenester som skal byttes eller deles, så er det en forventing av gjensidig bidrag. Forholdene må pleies.

På jobb er vi både kunder og leverandører med tanke på de som er avhengige av jobben vi utfører, og de vi er avhengige for å få gjennomført vår jobb. Også her må forholdene pleies, og jo mer som legges i den jobben, jo mer vil omgivelsene gi tilbake.

Anskaffe, tilfredsstille og beholde

For enhver suksessfull bedrift er kundene det viktigste elementet. Uten kunder er det veldig sjelden grunnlag for å drifte noe som helst, og med det som bakteppe er det lett å forstå hvor viktig det er å opprettholde et godt og nært forhold til eksisterende kunder. Fornøyde kunder kan være den beste markedsføringen med tanke på å anskaffe nye kunder som igjen må gjøres fornøyde og lojale.

Det er mange systemer og metoder som kan fungere, men en godt organisert bedrift vil ha større mulighet for å beholde sine kunder. Systemer som kan gi fullstendig oversikt over kundebasen er verdt mer enn gull for alle bedrifter med respekt for seg selv og et ønske om utvikling og vekst. Ved å velge det rette systemet ligger veien åpen for nye kunder, tilfredse kunder og en stadig voksende kundebase.

Med kunder følger oppmerksomhet, krav og forventninger. For å få tilfredsstilt og fulgt opp alt som forventes er det viktig å ha fullstendig kontroll på omstendighetene. Ved å velge det riktige systemet er veien lagt for en suksessfull fremtid.

Tags :