Ymse

Om å starte egen bedrift

 

Mange går med drømmen om å starte en egen bedrift, men for de aller fleste blir det nok med drømmen. For det å gå fra drøm til virkelighet krever mye langs mange ulike akser. For det første gjelder det jo å ha en forretningsidé som holder og en god plan for hvordan man skal klare å lykkes blant det som måtte finnes av konkurrenter på markedet. Men selv om både idé og plan er viktig så er det ikke på langt nær nok til å sikre suksess. For utfordringene er mange og store. En som kan det aller meste om dette er den kjente norske serie-gründeren Are Traasdahl som gir mange gode «Råd til den som vil skape en levedyktig virksomhet her i Dagens Næringsliv. Samme avis har dessuten en hel seksjon med stoff for, om og med gründere så det kan helt sikkert være mye inspirasjon å hente der for en som måtte gå med en gründer i magen.

Kompetanse

Det å sikre seg den kompetansen som kreves for å lykkes kan være vanskelig. Det gjelder ikke bare innenfor det fagområdet som skal være bedriftens kjerneområde, men også innen en rekke andre funksjoner som for eksempel administrasjon og det som på fint kalles compliance, det vil si kunnskap om alle de lover og regler som skal etterleves når man driver virksomhet på det valgte området. Å sikre kompetanse på regnskap og finans er også viktig, markedsføring likeså. Dessuten er det viktig å skaffe seg kunnskap om bransjen som sådan, hvilke konkurrenter som finnes og hvor i markedet det største potensialet ligger.

Risikovilje

Den som vil starte sin egen bedrift må også være i besittelse av en sterk overbevisning om at dette kommer til å lykkes, en minst like sterk vilje til å stå på for å nå målene og disiplin nok til å holde seg til den opprinnelige planen inntil det er på tide å revidere den. Pågangsmot og innsatsvilje er påkrevet for er det noe som er sikkert når det gjelder det å starte for seg selv så er det at man kommer til å møte motgang. Både slike man kan forutse, men også store og små overraskelser som lett kan få den som ikke er skikkelig tent på oppgaven til å tvile på om det er slitet verd å fortsette. Kort oppsummert så er vilje til å satse, til å ta en personlig risiko, helt avgjørende i sammenhenger som det dette nettstedet behandler.

Kapital

Ikke alle virksomheter er like kapitalkrevende, men de aller fleste krever likevel en viss kapitaltilgang spesielt i den tidlige fasen før inntektene begynner å strømme inn. Det finnes flere måter å skaffe seg kapital på for den som ikke måtte ha pengene på bok allerede ved oppstart. Det vanligste er å låne, men det er ikke alltid så lett i en tidlig fase. Så når banken ikke tør å ta sjansen så får man forsøke å vende seg til investorer som tør.

Tags :