Bedrift

Investorer

 

Møtet med potensielle investorer må forberedes godt og det er et godt prinsipp i forberedelsesfasen å forsøke å sette seg inn i investorens situasjon for på den måte å være best mulig rustet til å svare på alle de spørsmål hun eller han typisk vil ha svar på. For det er selvfølgelig grenser for hvor risikovillig en investor er. Vedkommende vil alltid stille en masse spørsmål for å kunne kjenne seg trygg på at dette er et prosjekt det kan være verd å satse penger på. Og da er det viktig at man har så gode og overbevisende svar som mulig og at man svarer på en tillitvekkende måte.

Investoren vil blant annet – etter at man har presentert selve forretningsideen og det som gjerne kalles business caset – vite om man har gjort gode markedsundersøkelser slik at man vet at det faktisk er et marked for det produktet man skal levere eller den tjenesten man skal yte. Her syndes det faktisk mye. Mange blir så begeistret for sin egen idé at de rett og slett glemmer å spørre seg selv om det er noe folk faktisk vil kjøpe .

Hva slags kvaliteter ledelsen i bedriften har er også viktig. Det er ikke godt nok å bare være en dyktig nerd og ildsjel, man må også ha kunnskaper om ledelse, gjennomføringskraft og vilje og styrke til å gå ut å møte markedet.

Mange investorer kan dessuten bidra med mer enn bare kapital. For å sikre sin investering kan og vil de ofte bidra med sitt brede kontaktnett og sin relevante kompetanse innen ulike områder som markedsføring, distribusjon og så videre. Følger man den britiske serien Dragons Den får man god innblikk i Hva investorer kan bidra med

Tags :