Bedrift

Byråkrati og regelverk

 

Det er en lang rekke lover, forskrifter og andre regler en bedrift må følge. Noen er felles for alle bedrifter, men andre er mer bransjespesifikke. Der er – dessverre vil mange si – den enkelte bedrifts fordømte plikt og følge alle regler som regulerer det de holder på med. I mange år nå har det snakket om at regelverket er blitt så omfattende at det er i ferd med å strupe små virksomheter i den forstand at de som driver føler at de nesten ikke får gjort noe annet enn å rapportere på mer eller mindre relevante forhold. Byråkratiet er også egnet til å skremme folk fra å starte opp. Innovative gründere vil bruke energien sin på å skape heller enn på å fylle ut skjemaer i det uendelige.

Derfor har den ene regjeringen etter den andre lovet en omfattende gjennomgang av regelkomplekset i den hensikt å gjennomføre forenklinger og å redusere belastningen på næringslivet. Og noe har vel skjedd selv om mange, spesielt småbedrifter, føler at det er langt igjen. Regjeringen Solberg redegjør for eksempel for sine Ambisjoner på dette området på sitt eget nettsted.

Tags :