Bedrift

Rett kompetanse er ofte en risikofaktor

 

Å starte en egen bedrift innebærer veldig ofte at man må ansette folk til å gjøre alt det en selv ikke rekker, kan eller ønsker å drive med. Da vil man raskt finne ut at det ikke alltid er så lett å finne den kompetansen man trenger innenfor et rimelig avgrenset geografisk område. Man har kanskje tilfredsstillende bemanning for en startfase, men når man kommer inn i vekstfasen viser det seg ofte at kompetanse er en knapp faktor. Noen Rekrutterer til og med rett fra universitetene.

Det kan ta tid å skaffe kompetansen og dersom det er mange andre som etterspør samme kompetanse så kan den bli betydelig dyrere enn det man hadde forventet – og budsjettert med. Dette kan være et problem overalt, men det sier seg selv at det gjerne er større på små steder enn i storbyene.

Et godt eksempel på dette er Vest-Norge under de beste oljeårene. Gode ingeniører var nesten umulig å få tak på og klarte man det mot alle odds så måtte man love lønninger som kunne konkurrere med det man tjente i “oljå”. Etter at oljeprisen punkterte har jo dette blitt ganske annerledes.

Tags :