Bedrift

Lojale interessenter

 

Ingen virksomhet fungerer i et vakuum, men er nødt til å forholde seg til en lang rekke personer og instanser både utenfor og innenfor de egne rekkene. Man kaller de gjerne interessenter og egne ansatte, investorer, kunder, leverandører, lokale myndigheter og lokalbefolkningen er eksempler på slike. For å lykkes må en bedrift legge vinn på å ha et så godt forhold til alle disse interessentene som mulig. Rett og slett fordi man lever i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre.

Gode relasjoner bygger alltid på en åpen og konstruktiv kommunikasjon. Derfor er det viktig at man tidlig identifiserer hvem som er en interessenter og at man raskt legger opp en plan – eller i alle fall gjør seg opp en mening – for hvordan man skal komme i en god dialog med dem. Lojale interessenter er med på å skape resultater og er trolig de aller best ambassadører en bedrift kan få. De stiller også opp når det blir tøft slik at man lettere kan jobbe seg gjennom vanskelige tider.

Tags :