Bedrift

Kapital er ofte en knapp faktor

 

For den som vil skape sin egen bedrift basert på en god forretningsidé er ofte tilgangen på kapital den første riktig store kneiken å komme over. Det er jo nå en gang slik at de færreste gründere selv besitter den kapitalen som trengs for å komme i gang. For selv om mange virksomheter ikke er så veldig kapitalintensive, så vil det alltid være behov for penger til blant annet å betale lønninger, leie og markedsfør
ing i den ofte lange innledende perioden som preges av forberedelser, utvikling, testing og evaluering. For erfaringsmessig tar det ganske lang tid før man virkelig klarer å kapitalisere på den gode den og innsatsviljen, det vil si at inntektene begynner å strømme inn i kassen.

Har man ingen ikke egen formue, rik pappa eller ditto onkel så må man forsøke å Finne pengene man trenger et annet sted. Det er for øvrig viktig at man har sikret seg kapital før man setter i gang. Det gir ikke bare en selv en viss trygghet, men det blir også lettere å rekruttere medarbeidere og finne leverandører og andre interessenter som vil være med å satse på en.

Låne penger i bank

Den finansieringskilden mange først oppsøker er banken eller andre finansinstitusjoner som låner ut eller formidler lån til bedrifter. Det er imidlertid ofte vanskelig å få banken med på å låne ut penger til bedrifter som ikke har kommet i gang og som dermed ikke kan vise til en tillitvekkende inntektsstrøm. Erfaringsmessig er banker redde for å ta denne type risiko og om de skulle gjøre det så må man nok regne med å måtte betale en ganske solid rente. Å låne penger i banken kan derfor være en lite realistisk vei for den som er i startgropen med sin bedrift.

Tilretteleggere

Enkelte finansinstitusjoner spesialiserer seg imidlertid på å formidle kontakt mellom slike som har kapital og slike som trenger kapital for å skape noe nytt. Slike tilretteleggere har gode relasjoner med investorer av mange ulike slag. Har man for eksempel et konsept innen legemiddel som man ønsker å realisere, så vil en slik tilrettelegger ofte kunne formidle kontakt med investorer som har spesiell interesse og kunnskaper innenfor akkurat dette området, og således spesielle forutsetning til å vurdere om dette er noe å satse på eller ikke.

Tags :