Uncategorized

Corona og økonomiske problemer

Corona har endret verden på mange måter. Ikke bare på grunn av alle smittevernreglene, men også fordi viruset krever mye nytenking.  Munnbind, sosial distansering og stenging av arbeidsplasser gjør verden vanskeligere. Med nedstenging av butikker er alternativene, og stresset stort fordi inntekt tapes. Mange sliter med regninger og faste utgifter, og utfordringene er mange.

Personlig økonomi og finanser

Alt hadde selvfølgelig vært helt ok om sparing, finanser og pensjoner var perfekt og helt i orden. Dette er dessverre ikke så normalt i dagens verden. Uansett alle ekstra utgifter og jobbtap om dagen, er det godt med økonomiske lån uten sikkerhet som kan være behjelpelige. Mange har måtte flytte kontorjobben hjem, og det samme har skjedd med skolen som plutselig er i kjøkkenet. Corona og økonomiske utfordringer.

Arbeid og skole hjemmefra

Med internett har verden blitt åpnet. Jobber kan utføres fleksibelt fra andre steder enn kontoret. Rutiner er godt å ha, men økonomisk straff har mange møtt i år. Med arbeidsledige, nedstengninger, og omprioriteringer er 2020 blitt en utfordrende finansiell byrde. Permitteringer og stengingen av samfunnet på grunn av Coronaviruset har skapt mange utfordringer. 2020 har de kraftigste og videste inngrep og ytelser siden landet var i krig. Med stengte skoler, barnehagene lukket, karantener, stengte restauranter og barer, hatt store økonomiske konsekvenser for alle.

Corona prislappen passerer 20 milliarder hver måned i Norge.Rammede bedrifter mottar litt kompensasjoner, men likevel er tapene enorme. Noe har blitt bedre med justeringer, og noen har kunnet åpne opp igjen, men veien er fortsatt lang og full av hindere. Med størst arbeidsledighet i etterkrigstiden, er utfordringene enorme. 

Tags :