Ymse

Lojale interessenter

  Ingen virksomhet fungerer i et vakuum, men er nødt til å forholde seg til en lang rekke personer og..

Les Mer
Ymse

Byråkrati og regelverk

  Det er en lang rekke lover, forskrifter og andre regler en bedrift må følge. Noen er felles for alle..

Les Mer
Ymse

Investorer

  Møtet med potensielle investorer må forberedes godt og det er et godt prinsipp i forberedelsesfasen å forsøke å sette..

Les Mer
kerinci-lite